Ηλεκτρικά λεωφορεία

Ηλεκτρικό Λεωφορείο 6μετρο

Ηλεκτρικό Λεωφορείο 8μετρο

Ηλεκτρικό Λεωφορείο 12μετρο

Ηλεκτρικό Λεωφορείο 6 θεσεων / 4 θεσεων +1 AμEA.