Λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων & σταθμών φόρτισης

Στόλος οχημάτων και σταθμοί φόρτισης

 • Παρακολούθηση και εντοπισμός σε πραγματικό χρόνο
 • Ένδειξη της στάθμης μπαταρίας και εναπομεινάντων χιλιομέτρων του οχήματος
  (πολύ σημαντική πληροφορία για τον προγραμματισμό των επόμενων δρομολογίων – εργασιών – ενεργειών).
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των οχημάτων που φορτίζονται σε συγκεκριμένους σταθμούς, καθώς και τον εναπομείναντα χρόνο φόρτισης
  (με στόχο τον προγραμματισμό φόρτισης των οχημάτων και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής).
 • Προγραμματισμός φόρτισης των οχημάτων βάσει διαθεσιμότητας και ανά κατηγορία.

Διαχείριση Δημοτικής Συγκοινωνίας

 • Κεντρικός έλεγχος & παρακολούθηση (real time) σε πραγματικό χρόνο δημοτικών οχημάτων,
 • Σύστημα ενημέρωσης δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο (real time) και δυνατότητα διεκπεραίωσης βάσει στάθμης της μπαταρίας,
 • Διαχείριση Σταθμών φόρτισης με δυνατότητα κράτησης θέσης φόρτισης σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα,
 • Προγραμματισμός συντήρησης οχημάτων