Οχήματα πολιτικής προστασίας

Ηλεκτρικά οχήματα για δήμους και κοινότητες, ειδικά διαμορφωμένα για χρήση Πυροσβεστικού, Απολύμανσης, όπως και Ηλεκτρικό Σάρωθρο Εκχιονισμού. Μεγάλη αυτονομία, ελεφριά στο σχεδιασμό τους, με αλουμινένιο σκελετό και μεγάλη ασφάλεια.