Ενεργειακή Διαχείριση και Πιστοποίηση

Η FOTAGON LED ως εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης κτιριακών έργων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης, Επιθεώρησης (Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης) και Συντήρησης Κτιρίων. Επίσης παρέχει υπηρεσίες για την Περιβαλλοντική Πιστοποίηση Κτιρίων σύμφωνα με διεθνείς αναγνωρισμένες μεθόδους (LEED Certification, BREEΑM, DGΝB) Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από έμπειρους μηχανικούς, με υψηλή τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και σε συνδυασμό με τις συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες, έχει τη δυνατότητα να εγγυάται για την άριστη σχέση τιμής, ποιότητας και απόδοσης σε κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αποτελεί για την FOTAGON LED ένα εργαλείο για την καταγραφή του λειτουργικού κόστους και την εξεύρεση λύσεων που θα δώσουν σημαντικά οφέλη σε κάθε περίπτωση. Η βέλτιστη παρακολούθηση και μείωση των λειτουργικών εξόδων, η αύξηση της εμπορικής αξίας των εγκαταστάσεων, η αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης και η βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσα από τις συνθήκες εργασίας αποτελούν κίνητρα για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ηγηθεί του ανταγωνισμού.