Υπηρεσίες ESCO

Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή ESCOs (Energy Service Companies) είναι Εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Ο ρόλος τους βασίζεται στη διασφάλιση συγκεκριμένου ποσού εξοικονόμησης ενέργειας και η αμοιβή τους συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εξοικονόμησης ενέργειας.

Γιατί FOTAGON LED

Με την πολυετή εμπειρία μας στην κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων ΑΠΕ είμαστε σε θέση να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν ποιότητα στην λειτουργία του εκάστοτε κτιρίου (δημόσιου και ιδιωτικού) δίνοντας βαρύτητα στην αποτελεσματικότητα και τον καθημερινό έλεγχο του κόστους. Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που μπορεί να αναλάβει η FOTAGON LED, προς όφελος του ενδιαφερόμενου, μπορούν με μια γενική αναφορά να περιλαμβάνουν:

 • Την ανάπτυξη, το σχεδιασμό (μελέτη-αδειοδότηση), και την μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης
 • Την προμήθεια, εγκατάσταση, επίβλεψη και την συντήρηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τα έργα ενεργειακής απόδοσης
 • Την μέτρηση, την παρακολούθηση και την επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας

 

Οφέλη-Κίνητρα

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 • Σημαντική μείωση λειτουργικών πάγιων εξόδων
 • Αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου με εγγυημένο τρόπο
 • Αύξηση πελατών λόγω βελτίωσης των συνθηκών του εσωτερικού χώρου
 • Παρακολούθηση λειτουργικών εξόδων κτιρίου
 • Αύξηση αξίας ενεργητικού επιχείρησης
 • Βελτίωση παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Αναγνωρισιμότητα κτιρίου και επιχείρησης

 

Ποιους ωφελεί

 • Μικρές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Δημόσιους Φορείς (Δήμοι, Περιφέρειες)
 • Κτίρια γραφείων
 • Σχολεία
 • Βιομηχανίες
 • Νοσοκομεία
 • Κτίρια με υψηλή ενεργειακή κατανάλωση
 • Αποθήκες – Κτήρια Logistics

 

Δράσεις-Επεμβάσεις

 • Φωτισμός με χρήση τεχνολογίας LED (κτίρια, οδοφωτισμός, πλατείες)
 • Συστήματα Θέρμανσης-Γεωθερμία
 • Συστήματα Ψύξης
 • Ζεστό Νερό Χρήσης
 • Θερμομόνωση Κελύφους Κτιρίων
 • Χρήση Μορφών Α.Π.Ε
 • Net-Metering
 • Λύσεις Διαχείρισης Ενεργειακών Καταναλώσεων (BEMS)
 • Συντήρηση-Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Εγκαταστάσεων
 • Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Εκσυγχρονισμός-Συντήρηση Εξοπλισμού
 • Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Γεωθερμία
 • Εξοικονόμηση Νερού