Έργα

Ενδεικτικές συνεργασίες/έργα:

  • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Γλαύκου Πατρών ισχύος 5,5 MW
  • Φ/Β σταθμοί 1,76MW του Ομίλου Κοπελούζου, Αχαΐα
  • Φ/Β σταθμοί 860KW της AUTOMORE, Λεχαινά Ηλείας
  • Φ/Β σταθμοί 840KW της PROCOM ΑΤΕ, Αχαΐα
  • Φ/Β σταθμοί 720KW της PROCOM ENERGY, Αχαΐα
  • Εργοστάσιο Κατασκευής Φ/Β πλαισίων ΣΙΛΣΙΟ ΑΕ, Όμιλος Κοπελούζου, ΒΙ.ΠΕ Πατρών
  • Κλειστό Λυόμενο Αμφιθέατρο Πάτρας
  • Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ